بایگانی برچسب ها: پروژه ارتباطات سازمانی

دانلود پروژه ارتباطات

دانلود پروژه ارتباطات

ارتباطات فهرست مطالب فصل اول 5 نظريات سرژچاكوتين 5 مقدمه 6 .. 7 چگونگي شكل گيري نظريه ها 7 سير مطالعات ارتباطي از آغاز تا امروز 8 دو رويكرد در مطالعات ارتباطي 11 شکل گیری نظریات ارتباط جمعی 14 الف)نظریات ابتاطی با منشا روانشناسی (گوستاولوبون-گابریل تارد) 14 عوامل تشکیل دهنده 15 نظریات ارتباطی با منشا جامعه شناسی 18 1-ارتباطات محدود است (کوچکی جمع) 19 خصوصیات گزل شافت 20 1-وسعت جامعه 20 3-اراده سنجیده 20 تونیس و مطبوعات 20 2-ماکس وبر 21 ماکس ...

ادامه مطلب