بایگانی برچسب ها: پروژه ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پروژه ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پروژه ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پروژه ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك فهرست مطالب تاريخچه  1 فصل اول : معرفي واحدصنعتي  3 1-1-   سازماندهي و تشكيلات  5 2-1-   بخش توليد  5 3-1-   بخش بازرگاني  13 4-1-   كنترل كيفيت  15 5-1-   مهندسي صنايع  16 6-1-   تعميرات وتأسيسات  17 7-1-   مركز ايمني و بهداشت  18 8-1-   امور اداري  24 9-1-  امور مالي و چارت واحد مالي  27 10-1-  بخش كامپيوتر  28 فصل دوم : سالنها و خطوط توليد  30 1-2-    سالن توليد تلويزيون  31 2-2- ...

ادامه مطلب