بایگانی برچسب ها: پروژه ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک فهرست مطالب تاریخچه  ۱ فصل اول : معرفی واحدصنعتی  ۳ ۱-۱-   سازماندهی و تشکیلات  ۵ ۲-۱-   بخش تولید  ۵ ۳-۱-   بخش بازرگانی  ۱۳ ۴-۱-   کنترل کیفیت  ۱۵ ۵-۱-   مهندسی صنایع  ۱۶ ۶-۱-   تعمیرات وتأسیسات  ۱۷ ۷-۱-   مرکز ایمنی و بهداشت  ۱۸ ۸-۱-   امور اداری  ۲۴ ۹-۱-  امور مالی و چارت واحد مالی  ۲۷ ۱۰-۱-  بخش کامپیوتر  ۲۸ فصل دوم : سالنها و خطوط تولید  ۳۰ ۱-۲-    سالن تولید تلویزیون ...

ادامه مطلب