بایگانی برچسب ها: پروژه استان گیلان آشنایی با سرزمین مردم گیل

پروژه استان گیلان آشنایی با سرزمین مردم گیل

پروژه استان گیلان آشنایی با سرزمین مردم گیل

استان گیلان آشنایی با سرزمین مردم گیل و دیلم فهرست آشنايي با سرزمين مردم گيل و ديلم 4 حدود جغرافيايي، آب و هوا 4 سپيدرود 8 دريا ـ جلگه ـ كوه 10 كيائيه در گيلان 20 مردي از مدرسه ملاط (سيد علي كيا) 20 بازماندگان سيد علي كيا 26 گيلان در دوران كيائيه 31 آستانة نصير علي كيا بن امام موسي‌الكاظم عليه السلام در دهكدة كوية رانكوه رودسر 35 تغييرات ايجاد شده در بنا: 36 عموماً بام خانه هاي دشت داراي چهارشيب است كه شيب آنها در مناطق پرباران بسيار تند ا...

ادامه مطلب