بایگانی برچسب ها: پروژه ای آر

دانلود مقاله جوان از منظر پیامبر

دانلود مقاله جوان از منظر پیامبر

جوان از منظر پیامبر فهرست مطالب مقدمه 2 نیروی جوانی 3 احساسات مذهبی 7 جمال جوانی 10 با استفاده از جوانان در کارهای مملکت 16 منابع 24 منابع فرعی 24 مقدمه آموزش ، پرورش و تربیت جوان که موضوع این تحقیق است از مسائل مهم و مورد توجه روانشناسان و مربیان می‌باشد. اسلام نیز به این امر توجه کامل داشته و در چهارده قرن پیش در روزگاری که بشریت در تاریک جهل و نادانی به سر می‌برد، پیشوایی گرانقدر به اسلام به ارزش و اهمیت جوان توجه کامل داشته است. بهترین الگوها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه

دانلود پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه

میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه فهرست مطالب مقدمه بيان مسئله و ضرورت تحقيق روشهاي اجرا: جمع‌آوري داده‌ها تجزيه و تحليل داده‌ها: ارزيابي مشكلات: توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال يك: توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال دو نتيجه‌گيري توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال سه نتيجه‌گيري توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال پنج توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال شش نتيجه‌گيري توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال هفت نتيجه‌گيري توصيف نمودارهاي به دست آمده...

ادامه مطلب