بایگانی برچسب ها: پروژه ای آر

دانلود مقاله جوان از منظر پیامبر

دانلود مقاله جوان از منظر پیامبر

جوان از منظر پیامبر فهرست مطالب مقدمه ۲ نیروی جوانی ۳ احساسات مذهبی ۷ جمال جوانی ۱۰ با استفاده از جوانان در کارهای مملکت ۱۶ منابع ۲۴ منابع فرعی ۲۴ مقدمه آموزش ، پرورش و تربیت جوان که موضوع این تحقیق است از مسائل مهم و مورد توجه روانشناسان و مربیان می‌باشد. اسلام نیز به این امر توجه کامل داشته و در چهارده قرن پیش در روزگاری که بشریت در تاریک جهل و نادانی به سر می‌برد، پیشوایی گرانقدر به اسلام به ارزش و اهمیت جوان توجه کامل داشته است. بهترین ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه

دانلود پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه

میزان علاقه دختران و پسران جوان به درس و مطالعه فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله و ضرورت تحقیق روشهای اجرا: جمع‌آوری داده‌ها تجزیه و تحلیل داده‌ها: ارزیابی مشکلات: توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال یک: توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال دو نتیجه‌گیری توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال سه نتیجه‌گیری توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال پنج توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال شش نتیجه‌گیری توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال هفت نتیجه‌گیری توصیف نمودارهای به دست آمده...

ادامه مطلب