بایگانی برچسب ها: پروژه بررسي اصول هاوركرافت

دانلود پروژه بررسي اصول هاوركرافت

دانلود پروژه بررسي اصول هاوركرافت

بررسي اصول هاوركرافت فهرست مطالب * مقدمه * مروري بر تحقيقات گذشته * فصل1 GEM * فصل2 عملكرد بالشتك هوا * فصل3 آيروديناميك داخلي- معبراها – فن ها و كمپرسورها * فصل4 درگ * فصل5 پيشرانش * فصل6 موتور (حركت دهنده ي اوليه) * فصل7 معيارهاي عملكردي * فصل8 كنترل و پايداري * فصل9 دامن * نتيجه گيري * مراجع مقدمه: هاوركرافت جزء ماشينهاي نقليه كلاس بالائي مي باشد كه برروي هر سطحي اعم از خشكي،آب ،يخ، چمن و هر چيز ديگري كه بتوان هوا را به تله اندا...

ادامه مطلب