بایگانی برچسب ها: پروژه بررسي اهواز

دانلود پروژه بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز

دانلود پروژه بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز

بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز فهرست مطالب * چکیده * مقدمه * فصل اول: * تاریخچه۲ * نمودار سازمانی کارخانه ۵ * لیست لوله های موجود ۶ * فصل دوم: معرفی کارخانه های موجود در لوله سازی اهواز * ۱-۲ کارخانه تولید لوله قطر بزرگ ۸ * ۲-۲ کارخانه های تولید لوله قطر کوچک ۱۵ * ۳-۲ کارخانه های پوشش ۱۸ * فصل سوم: مشخصات مواد مصرفی و دستگاه های مورد استفاده * ۱-۳ مشخصات مواد مصرفی ۲۵ * ۲-۳ دستگاه های مورد استفاده در کارخانه ۲۶ * فصل چهارم: ...

ادامه مطلب