بایگانی برچسب ها: پروژه بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري

پروژه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری

پروژه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس فهرست مطالب علایم اختصاری۱ مقدمه۲ الف) طرح بحث۲ ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ۳ ج) سوالات پایان‌نامه ۴ د) فرضیات پایان‌نامه ۴ ه) روش تحقیق۵ و) پلان کلی۵ بخش نخست تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ۷ مقدمه ۷ مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ۸ گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفر...

ادامه مطلب