بایگانی برچسب ها: پروژه بررسي زمين شناسي و پتانسيل مواد معدني

پروژه بررسي زمين شناسي و پتانسيل مواد معدني

پروژه بررسي زمين شناسي و پتانسيل مواد معدني

بررسي زمين شناسي و پتانسيل مواد معدني خراسان شمالي فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول 1-1- کلیات 5 2-1- تاریخچة بررسی 11 3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه 11 4-1- کامبرین 12 1-4-1- سازند باروت  E bt 12 2-4-1- سازند میلت E m 12 5-1- اردویسین  – سیلورین 13 6-1- اردویسین 14 1-6-1-    Os,sh واحد زیرین 14 2-6-1- (Ov) 14 7-1- دونین 15 1-7-1- واحد زیرین (Ds)   15 2-7-1- واحد بالایی (D I,sh) 15 3-7-1- Osh,s 15 4-7-1- O1, sh,s 15 8-1- نهشته های ...

ادامه مطلب