بایگانی برچسب ها: پروژه بررسي زمين شناسي و پتانسيل مواد معدني

پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی

پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی

بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول ۱-۱- کلیات ۵ ۲-۱- تاریخچه بررسی ۱۱ ۳-۱- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه ۱۱ ۴-۱- کامبرین ۱۲ ۱-۴-۱- سازند باروت  E bt 12 ۲-۴-۱- سازند میلت E m 12 ۵-۱- اردویسین  – سیلورین ۱۳ ۶-۱- اردویسین ۱۴ ۱-۶-۱-    Os,sh واحد زیرین ۱۴ ۲-۶-۱- (Ov) 14 ۷-۱- دونین ۱۵ ۱-۷-۱- واحد زیرین (Ds)   ۱۵ ۲-۷-۱- واحد بالایی (D I,sh) 15 ۳-۷-۱- Osh,s 15 ۴-۷-۱- O1, sh,s 15 ۸-۱- نهشته های کو...

ادامه مطلب