بایگانی برچسب ها: پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی

پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی

پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی

دانلود پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی  فهرست مطالب * چکیده * مقدمه۶ * قوانین مسابقه۹ * ۱-۱ مسابقات سال ۲۰۰۵۹ * ۲-۱ تعریف۱۰ * ۳-۱ مشخصه های طراحی۱۰ * ۴-۱ میدان مسابقه۱۰ * ۵-۱ امتیازدهی۱۱ * منطق فازی۱۲ * ۱-۲ مجموعه های فازی۱۳ * ۲-۲ متغیرهای زبانی۱۴ * ۳-۲ استدلال و استنتاج تقریبی۱۴ * الکترونیک ربات۱۶ * ۱-۳ شماتیک مدار۱۶ * ۲-۳ تغذیه ربات۲۰ * ۳-۳ بینایی ربات۲۲ * ۴-۳ مغز ربات۲۵ * ۵-۳ واسط برنامه ریزی۳۵ * ۳-۶ حرکت ربات۳۶ * ۳-۷ قطعات بکار...

ادامه مطلب