بایگانی برچسب ها: پروژه بررسی شهرستان سبزوار

دانلود پروژه بررسی شهرستان سبزوار

دانلود پروژه بررسی شهرستان سبزوار

بررسی شهرستان سبزوار فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول : طرح تحقیق ۱ ۱-۱- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن ۲ ۱-۲- محدوده و مقطع زمانی تحقیق ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۵ ۱-۵- سابقه و پیشینه تحقیق ۶ ۱-۶- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق ۱۳ ۱-۷- روش تحقیق ۱۳ ۱-۸- واژه‌ها و مفاهیم کلیدی تحقیق ۱۵ ۱-۹- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق ۲۰ فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۲۱ ۲-۱- مکاتب و دیدگاه‌های موجود در ارتباط با بافت قدیم شهری ۲۲ ۲-۱- ۱- مکاتب بهسازی ...

ادامه مطلب