بایگانی برچسب ها: پروژه برنامه نويسي تحت وب.pdf

پروژه برنامه نویسی تحت وب با استفاده از نرم افزار HTML

پروژه برنامه نویسی تحت وب با استفاده از نرم افزار HTML

دانلود پروژه برنامه نویسی تحت وب با استفاده از نرم افزار HTML ۲-۳-۱-ایجاد یک پایگاه داده برای ایجاد یک پایگاه داده جدید S Server 2000 یکی ازسه روش زیر را بکار برید -ویزارد Database Creation -برنامه Enterprise Manager -دستور CREATE DATABASE برای ایجاد یک پایگاه داده جدید یک کپی از پایگاه داده Model ایجاد می شود. پس از آن پایگاه داده به اندازه‏ای درخواستی بسط می‏یابد و فضای اضافی با صفحات خالی تکمیل می‏شود. داده‏های پایگاه داده به شکل ف...

ادامه مطلب