بایگانی برچسب ها: پروژه تاریخچه بیمه در ایران

دانلود پروژه تاریخچه بیمه در ایران

دانلود پروژه تاریخچه بیمه در ایران

دانلود پروژه  تاریخچه بیمه در ایران فهرست مطالب مقدمه فصل اول تاریخچه بیمه آسیا   ۲ قصل دوم تقسیم بندی انواع بیمه ۵ قرارداد بیمه ۸ بیمه نامه  ۱۱ تعهدات بیمه گذار  ۱۴ حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه ۱۶ پرداخت حق بیمه  ۱۷ بیمه آتش سوزی ۲۱ شکست شیشه  ۲۴ بیمه تمام خطر مقاطعه کاران   ۲۸ اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک  ۳۲ بیمه های مسئولیت مدنی ۳۴ انواع بیمه مسئولیت مدنی ۳۶ بیمه حمایت و پس انداز  ۵۷ بیمه نامه های مختلط عم...

ادامه مطلب