بایگانی برچسب ها: پروژه تاریخچه نفت

دانلود پروژه تاریخچه نفت

دانلود پروژه تاریخچه نفت

تاریخچه نفت فهرست مطالب تاریخچه نفت: 1 کاشف نفت: 5 منشاء نفت و تشکیل مخازن نفتی: 5 هجرت نفت: 6 ترکیبات نفت خام: 6 پارافین ها: 7 ایزوپارافین ها(ISO-ParaffinS): 7 نفتین ها: 7 الفین: 7 ترکیبات متفرقه: 8 ازت: 8 ترکیبات گوگرد: 8 فلزات: 8 ماسه،مواد معدنی و آب: 9 اکتشاف،حفاری،بهره برداری و حمل و نقل: 9 حمل و نقل نفت: 10 خط لوله: 10 حمل و نقل دریایی: 10 پالایشگاه: 11 پالایشگاه تهران: 11 پالایشگاه اول تهران: 11 پالایشگاه دوم تهران: 11 مختصری از قسمتهای مختلف پ...

ادامه مطلب