بایگانی برچسب ها: پروژه تجزيه وتحليل سيستم بيمارستان

دانلود پروژه تجزيه وتحليل سيستم بيمارستان

دانلود پروژه تجزيه وتحليل سيستم بيمارستان

پروژه تجزيه وتحليل سيستم بيمارستان فهرست مطالب وضعيت فعلی بيمارستان شركت های خصوصی نمودار سازمانی شرح وظايف مديريت نمودارارتباط مديريت سطوح مختلف شرح وظايف دفتر پرستاری نمودارارتباط دفتر پرستاری با بخش ها شرح وظايف پذيرش نمودارارتباط پديرش با بخش ها نمودارهای جريان داده منطقی سطوح مختلف ( در فايل ضميمه) محدوديتهای سيستم امكان سنجی طرح كلی سيستم و مشكلات آن نکاتی که در طراحی فایلهای سيستم جديد باید لحاظ شوند ساختارداده جريان داده ذخيره داد...

ادامه مطلب