بایگانی برچسب ها: پروژه تجزيه وتحليل سيستم بيمارستان

دانلود پروژه تجزیه وتحلیل سیستم بیمارستان

دانلود پروژه تجزیه وتحلیل سیستم بیمارستان

پروژه تجزیه وتحلیل سیستم بیمارستان فهرست مطالب وضعیت فعلی بیمارستان شرکت های خصوصی نمودار سازمانی شرح وظایف مدیریت نمودارارتباط مدیریت سطوح مختلف شرح وظایف دفتر پرستاری نمودارارتباط دفتر پرستاری با بخش ها شرح وظایف پذیرش نمودارارتباط پدیرش با بخش ها نمودارهای جریان داده منطقی سطوح مختلف ( در فایل ضمیمه) محدودیتهای سیستم امکان سنجی طرح کلی سیستم و مشکلات آن نکاتی که در طراحی فایلهای سیستم جدید باید لحاظ شوند ساختارداده جریان داده ذخیره داد...

ادامه مطلب