بایگانی برچسب ها: پروژه تجزیه و تحلیل شرکت.pdf

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل شرکت تعمیرات نیروگاهی

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل شرکت تعمیرات نیروگاهی

تجزیه و تحلیل شرکت تعمیرات نیروگاهی  ساخت و باز سازی تجهیزات و قطعات تأسیسات  نیروگاهی نصب و تعمیر تجهیزات و قطعات مربوط به      تأسیسات نیروگاهی طراحی و تحقیقات در ارتباط با تجهیزات و قطعات تأسیسات نیروگاهی مهندسی، نظارت و بازرسی در رابطه با ساخت، نصب، تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و قطعات نیروگاهها بررسی و انجام آزمایشات بر روی تجهیزات و قطعات نیروگاهها به منظور عیب یابی و تعیین وضعیت آنها خرید ماشین آلات و ابزار کار مورد نیاز و لوازم ی...

ادامه مطلب