بایگانی برچسب ها: پروژه تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی فهرست مطالب مقدمه و تارتخچه ۱ فصل اول ۱-۱- بخش اول   گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی ۴ ۲-۱- بخش دوم   انواع ماکارونی ۱۰ ۳-۱- بخش سوم  ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی۱۸ ۴-۱- بخش چهارم  موقعیت و محل کارخانه بازدید شده ۲۰ فصل دوم ۲-۱- بخش اول  مواد اولیه مورد استفاده ۲۴ فصل سوم ۱-۳- بخش اول   ساخت ماکارونی۳۷ ۱-۱-۳- روشهای ساخت انواع ماکارونی ۳۸ الف  روش غیر پیوسته ۴۰ ب  روش پیوسته ۴۱ ۲-۳- بخش دوم ‌ انتقال د...

ادامه مطلب