بایگانی برچسب ها: پروژه تکنولوژی تولید انواع سوسیس و کالباس

پروژه تکنولوژی تولید انواع سوسیس و کالباس

پروژه تکنولوژی تولید انواع سوسیس و کالباس

تکنولوژی تولید انواع سوسیس و کالباس و همبرگر کنترل کیفیت و استاندارهای لازم فهرست مطالب فصل ۱: اهمیت صنایع گوشت و تقش ترکیبات آن از دیدگاه تغذیه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ تاریخچه صنعت سوسیس و کالباس در جهان ۱-۳ تاریخچه صنعت سوسیس و کالباس در ایران ۱-۴ اوضاع فعلی فرآورده‌های گوشتی در ایران ۱-۵ انواع گوشت ۱-۶ ترکیبات گوشت و اهمیت آن از دیدگاه تغذیه ۱-۶-۱ پروتئین گوشت ۱-۶-۲ چربی گوشت ۱-۶-۳ مواد معدنی گوشت ۱-۶-۴ ویتامین‌های گوشت ۱-۶-۵ کربوهیدراتهای گو...

ادامه مطلب