بایگانی برچسب ها: پروژه جوشکاری و انواع آن

دانلود پروژه جوشکاری و انواع آن

دانلود پروژه جوشکاری و انواع آن

جوشکاری و انواع آن فهرست مطالب مقدمه                                    1 تاريخچه                              1 تعريف جوشكاري                            3 قوس الكتريكي و چگونگي تشكيل آن                  6 شدت جريان در جوشكاري                        9 اختلاف پتانسيل در جوشكاري                        10 قطب الكترود                                 13 محاسن و معايب جوشكاري با روشهاي AC,DC                 15 انواع ترانسها                               17 تجهيزات جوشكاري ...

ادامه مطلب