بایگانی برچسب ها: پروژه جوشکاری و انواع آن

دانلود پروژه جوشکاری و انواع آن

دانلود پروژه جوشکاری و انواع آن

جوشکاری و انواع آن فهرست مطالب مقدمه                                    ۱ تاریخچه                              ۱ تعریف جوشکاری                            ۳ قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن                  ۶ شدت جریان در جوشکاری                        ۹ اختلاف پتانسیل در جوشکاری                        ۱۰ قطب الکترود                                 ۱۳ محاسن و معایب جوشکاری با روشهای AC,DC                 ۱۵ انواع ترانسها                               ۱۷ تجهیزات جوشکاری با ق...

ادامه مطلب