بایگانی برچسب ها: پروژه حقوق و دستمزد.pdf

دانلود پروژه حقوق و دستمزد

دانلود پروژه حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق کارمندان محتوی کلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد: –  شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینکه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه کمتر از یک ماه و یا اینکه روزانه بیش از یک ماه باشد. –   حداکثر پرداخت اعم از اینکه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینکه به صورت مبلغ باشد. –   شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی ک...

ادامه مطلب