بایگانی برچسب ها: پروژه حقوق و دستمزد.pdf

دانلود پروژه حقوق و دستمزد

دانلود پروژه حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرونده پارامتر مربوط به سيستم حقوق كارمندان محتوي كليه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زير مي باشد: –  شماره رمز انواع پرداختها- تاريخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اينكه پرداخت بصورت درصدي، مبلغي، ساعتي روزانه كمتر از يك ماه و يا اينكه روزانه بيش از يك ماه باشد. –   حداكثر پرداخت اعم از اينكه پرداخت به صورت بصورت درصدي باشد و يا ادينكه به صورت مبلغ باشد. –   شرايط پرداخت با توجه به وضعيت پرسنلي ك...

ادامه مطلب