بایگانی برچسب ها: پروژه خانه ویلایی

دانلود پروژه خانه

دانلود پروژه خانه

دانلود پروژه خانه پیشگفتار:  خانه ، مکانی است که می توانیم آنچه را از بیرون خریداری می کنیم درآن به نمایش بگذاریم .در جریان خرید، ما تبدیل به شخصی می شویم که از میان آن همه تنوع ، «چیزی خاص» را برگزیده است . ما به انسانی بدل می شویم که امکان «گزینش» خودرا آشکارا می بیند. ما ، موجودی هستیم که قادر به گزینش می باشیم و اشیاء تجلی این گزینش می شوند و معنای خودرا به واسطه ی قرار گرفتن در جهان ما بدست می آورند درخانه ، اشیایی را می بینیم که به ن...

ادامه مطلب