بایگانی برچسب ها: پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

خصوصيات حسابداري شهـرداري ها فهرست مطالب فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها روش حسـابداری روش نگهـداری حسـاب حسـاب اختصـاصـی بـودجـه تهیـه و تنظیـم بودجه تصویب بودجه اجـرای بودجـه تفــریغ‎ بودجـه طبقـه بندی بودجـه فصـل دوم تعــاریف سال مالی شهرداری دوره عمل بودجه اعتـبار تعهـد تسجیل حواله كد حسابهای عمومی ( با مانده بدهكــار) اسناد دریافتی حسابهای عمومی ( با ماندة بستانكار) بستانكارن بانك صنـدوق پیش پرداخت و علی الحسـاب تعریف تنخواه گ...

ادامه مطلب