بایگانی برچسب ها: پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها فهرست مطالب فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها روش حسـابداری روش نگهـداری حسـاب حسـاب اختصـاصـی بـودجـه تهیـه و تنظیـم بودجه تصویب بودجه اجـرای بودجـه تفــریغ‎ بودجـه طبقـه بندی بودجـه فصـل دوم تعــاریف سال مالی شهرداری دوره عمل بودجه اعتـبار تعهـد تسجیل حواله کد حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار) اسناد دریافتی حسابهای عمومی ( با مانده بستانکار) بستانکارن بانک صنـدوق پیش پرداخت و علی الحسـاب تعریف تنخواه گ...

ادامه مطلب