بایگانی برچسب ها: پروژه راهسازی دانشگاه اردکان

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه اردکان

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه اردکان

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه اردکان فهرست مطالب 1. مقدمه 1 -1مبانی و کلیات طرح 2. مبانی طراحی 2-1-نوع راه 2-2-شیب وشعاع قوس 2-3-شیب عرضی سواره رو 3-مشخصات پلان مسیر 4-مقاطع عرضی 5-پروفیل طولی 5 5-1-خصوصیات منحنی بروکنر 6- زمین شناسی منطقه 6 6-1-مشخصات فیزیکی رشته کوه سفیدار 7-مطالعات هیدرولوژی ( آبروها )     7-1-تخلیه آبهای سطحی   7-2-تعیین دبی سیلات   7- 3-دبی سیلاب طرح       7-4-ضریب رواناب منطقه     7-5-محاسبه سرعت نفوذ پذیر...

ادامه مطلب