بایگانی برچسب ها: پروژه راهسازی دانشگاه اردکان

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه اردکان

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه اردکان

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه اردکان فهرست مطالب ۱٫ مقدمه ۱ -۱مبانی و کلیات طرح ۲٫ مبانی طراحی ۲-۱-نوع راه ۲-۲-شیب وشعاع قوس ۲-۳-شیب عرضی سواره رو ۳-مشخصات پلان مسیر ۴-مقاطع عرضی ۵-پروفیل طولی ۵ ۵-۱-خصوصیات منحنی بروکنر ۶- زمین شناسی منطقه ۶ ۶-۱-مشخصات فیزیکی رشته کوه سفیدار ۷-مطالعات هیدرولوژی ( آبروها )     ۷-۱-تخلیه آبهای سطحی   ۷-۲-تعیین دبی سیلات   ۷- ۳-دبی سیلاب طرح       ۷-۴-ضریب رواناب منطقه     ۷-۵-محاسبه سرعت نفوذ پذیری ۷-۶-پا...

ادامه مطلب