بایگانی برچسب ها: پروژه شبکه های بی سیم.ppt

پروژه شبکه های بی سیم

پروژه شبکه های بی سیم

پروژه شبکه های بی سیم شبکه های بی سیم فهرست مطالب * فصل اول: مقدمه * دلایلی که باعث شدشبکه بی سیم شکوفا شود۱ * مزایای شبکه بی سیم۲ * اشکالات شبکه سازی بی سیم۴ * فصل دوم:تکنولوژی انتنقال شبکه بی سیم * حوزه های انتقال بی سیم۶ * باند های فرکانسی در شبکه های بی سیم۸ * ۱۲(SPREAD SPECTRUM) طیف گسترده * ۱۴FHSSتکنیک *  تکنیک DSSS16 * WiFi18 * پیدا کردن hotspot19 * WiMAX20 * تفاوت WiMAXباWiFi20 * فواید استفاده از WiMAXبرای مشتریان۲۰ * مادون قر...

ادامه مطلب