بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه فهرست مطالب * مقدمه 1 * فصل اول 2 * مقدمه 3 * PHP چيست؟ 3 * به چه دليلي از PHP استفاده مي‌كنيم؟ 5 * PHP چگونه كار مي‌كند؟ 7 * شما به چه چيزي احتياج داريد؟ 9 * فصل 2 جمع آوري اطلاعات 10 * الف قسمتهاي مختلف دانشگاه 11 * پستهاي سازماني 11 * 2-3- اداره امور آموزشي 16 * امور فني و عمراني 21 * شرح وظائف امور فني 21 * * فصل سوم- نيازمنديها 25 * جداول 27 * * فصل چهارم- PHP و فرم هاي HTML 19 31 * ايجاد ي...

ادامه مطلب