بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه فهرست مطالب * مقدمه ۱ * فصل اول ۲ * مقدمه ۳ * PHP چیست؟ ۳ * به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟ ۵ * PHP چگونه کار می‌کند؟ ۷ * شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۹ * فصل ۲ جمع آوری اطلاعات ۱۰ * الف قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱ * پستهای سازمانی ۱۱ * ۲-۳- اداره امور آموزشی ۱۶ * امور فنی و عمرانی ۲۱ * شرح وظائف امور فنی ۲۱ * * فصل سوم- نیازمندیها ۲۵ * جداول ۲۷ * * فصل چهارم- PHP و فرم های HTML 19 31 * ایجاد ...

ادامه مطلب