بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سایت دانلود کتاب

دانلود پروژه طراحی سایت دانلود کتاب

دانلود پروژه طراحی سایت دانلود کتاب

دانلود پروژه طراحی سایت دانلود کتاب فهرست مطالب * چکیده * بخش کاربری * بخش مدیریتی * امکانات سایت دانلود کتاب * بخش کاربری * بخش مدیریتی * بانک اطلاعاتی وب سایت * بانک اطلاعاتی * فیلدهای بکار رفته در جدول TbEbook * فیلدهای بکار رفته در جدول TbUser * صفحات وب سایت * کد برنامه * صفحه جستجو (Search.aspx) * صفحه مربوط به نمایش پنج کتاب برتر (Top.aspx) * صفحه نمایش کل کتابها (Books.aspx) * عضویت در سایت (Enter.aspx) * صفحه ثبت اطلاعات کا...

ادامه مطلب