بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سينما

دانلود پروژه طراحی سینما

دانلود پروژه طراحی سینما

دانلود پروژه طراحی سینما فهرست مطالب معماری۱ پیوند معماری۱۷ خصوصیات و وجوه مشترک معماری و سینما۲۰ روند شکل گیری۲۴ استانداردها و ضوابط طراحی ۲۵ تعاریف پایه ۲۵ سیستم نمایش نرمال۲۵ فضا های تشکیل دهنده سینما۲۶ فواصل دید۲۷ زوایای دید۲۸ زوایای تابش۲۹ صندلی تماشاگران۲۹ شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین۳۶ راهروی سالن نمایش ۳۸ ورودی ها و خروجی های سالن نمایش۴۳ مشخصات فیلم۵۱ سالن انتظار۶۰ مشخصات عمومی ۶۵ ورودی سینما۶۵ گیشه بلیط فروشی۶۷ سرو...

ادامه مطلب