بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر    فهرست مطالب * مقدمه ۱ * فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه ۲ * ۱-۱-برنامه نویسی لایه ای ۲ * ۱-۱-۱-برنامه چند لایه چیست؟ ۲ * ۱-۱-۲-مزیت برنامه چند لایه ۴ *  ۴presentation1-1-3-انتخاب لایه *  ۵Business logic1-1-4-انتخاب لایه *  ۵Data access1-1-5-انتخاب لایه *  ۵Data lager1-1-6-انتخاب لایه * ۱-۱-۷-ارسال داده از یک لایه به لایهدیگر ۶ * ۱-۲-پیشینه ۶ * ۱-۳-سیر تکامل زبان های برن...

ادامه مطلب