بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر    فهرست مطالب * مقدمه 1 * فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه 2 * 1-1-برنامه نویسی لایه ای 2 * 1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟ 2 * 1-1-2-مزیت برنامه چند لایه 4 *  4presentation1-1-3-انتخاب لایه *  5Business logic1-1-4-انتخاب لایه *  5Data access1-1-5-انتخاب لایه *  5Data lager1-1-6-انتخاب لایه * 1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایهدیگر 6 * 1-2-پیشینه 6 * 1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی...

ادامه مطلب