بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی صفحات وب HTML

دانلود پروژه طراحی صفحات وب HTML

دانلود پروژه طراحی صفحات وب HTML

دانلود پروژه طراحی صفحات وب HTML  فهرست مطالب مفاهیمHTML & XHTML یک صفحه وب چیست طرزکارصفحات وب درموقع مروروب چه اتفاقی می افتد نحوه ویرایش صفحات وب دوراه تولیدصفحات وب نرم افزارهای تولید وویرایش HTML 1. ویرایشگرهای ساده متن 2. ویرایشگرهای مخصوصHTML 3. نرم افزارهای گرافیکی تولیدکننده کدهایHTML ایجاد کردن یک صفحه وب دستورها ویا برچسب هایی که دریک صفحه وب وجوددارد (دستورهای مشترک) شکست خطوط وپاراگراف ها ایجاد اتصال وپیوند(link) به ص...

ادامه مطلب