بایگانی برچسب ها: پروژه طراحی صندلی ها.doc

دانلود پروژه طراحی صندلی ها

دانلود پروژه طراحی صندلی ها

پروژه طراحی صندلی ها مقدمه : تهران در قرنها پیش، منطقه ای بسیار کوچک حومه(شهر ری) بود اما به دلیل آب و هوای مناسب تر مناطق نزدیک به دانه های ابلرز این منطقه به تدریج گسترش یافت و جمعیت فزونی گرفت با این حال در سال ۱۱۶۶ هجری شمسی که آقا محمد خان قاجار تهران را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد جمعیت آن از ۱۵ هزار نفر تجاوز نمی کرد تا سال ۱۳۱۰ هجری شمسی مساحت تهران به حدود ۳۰ کیلومتر مربع رسید ولی در سال ۱۲۷۰ شمسی محدوده شهر از برج و بارو و خندق...

ادامه مطلب