بایگانی برچسب ها: پروژه فازی

دانلود پروژه فازی

دانلود پروژه فازی

پروژه فازی فهرست مطالب چکیده ۱- مقدمه  (۳) ۲-مروری بر روش های قبل  (۷) ۱٫۲ – الگوریتمk-Means   Hard  (۷) ۱٫۱٫۲ – مثالی عددی از الگوریتم k-Means  (۹) ۲٫۲- الگوریتم Fuzzy c-Means  (۱۳) ۳٫۲- الگوریتم Hard k-Modes  (۱۵) ۴٫۲- الگوریتم fuzzy k-Modes   (۱۸) ۳- الگوریتم پیشنهادی : genetic fuzzy k-Modes  (۲۱) ۴-  نتایج آزمایش  (۲۵) ۵-  نتیجه گیری  (۳۲) پیوست – کد برنامه مراجع چکیده خوشه بندی روشی است که داده های یک مجموعه داده ر...

ادامه مطلب