بایگانی برچسب ها: پروژه قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

دانلود پروژه قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

دانلود پروژه قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

دانلود پروژه قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مروري بر قالي ايران فصل دوم : تاريخچه موزه فرش ايران فصل سوم: تعريف ونقش خط درقالي ايران فصل چهارم : طراحي و اجراي فرم انواع كتيبه در قاليهاي مناطق مختلف فصل پنجم : قاليهاي كتيبه‌دار موزه فرش ايران فصل ششم : كتيبه ، نقشمايه‌اي در قالي فصل هفتم : قالي بافي در دوره‌ي صفوي – نمونه‌هايي از قاليهاي كتيبه‌دار دوره صفويه فصل هشتم : نمونه‌هايي از قاليهاي كتيبه‌دار ...

ادامه مطلب