بایگانی برچسب ها: پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر فهرست مطالب مقدمه پيشگفتار بخش اول 1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن 2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن 3-نظرات و ديدگاههاي حقوقي راجع به هر دو قانون بخش دوم معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي 1-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره 2-رايط مختصه عقد اجاره 1-انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد 2-مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد 3-مورد اجاره ممكن است خارجي يا كلي باشد 4-موجر بايد مالك منافع عين مستاجره باشد...

ادامه مطلب