بایگانی برچسب ها: پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر فهرست مطالب مقدمه پیشگفتار بخش اول ۱-هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن ۲-هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن ۳-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون بخش دوم معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی ۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره ۲-رایط مختصه عقد اجاره ۱-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد ۲-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد ۳-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد ۴-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد ۵-مورد اجاره...

ادامه مطلب