بایگانی برچسب ها: پروژه قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS

پروژه قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS

پروژه قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS

دانلود پروژه قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS فهرست مطالب فصل اول : پيشگفتار 1-1 مقدمه  1 1-2  محدوديت هاي انتقال توان در سيستم هاي قدرت 1-2-1 عبور توان در مسيرهاي ناخواسته  1 1-2-2  ضرفيت توان خطوط انتقال  3 1-3 مشخصه باپذيري خطوط انتقال  3 1-3-1 محدوديت حرارتي 4 1-3-2 محدوديت افت ولتاژ 5 1-3-3 محدوديت پايداري  6 1-4 راه حل‌ها 1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سري 7 1-4-2 بهبود پرفيل ولتاژ در وسط خط  8 1-4-3 كنترل توان با تغيير زاو...

ادامه مطلب