بایگانی برچسب ها: پروژه كارآفريني تيرچه وبلوك

دانلود پروژه كارآفريني تيرچه وبلوك

دانلود پروژه كارآفريني تيرچه وبلوك

دانلود پروژه كارآفريني تيرچه وبلوك فهرست مطالب : پيشگفتار مقدمه 1- توليد تيرچه و بلوك ميلگرد انتظار در پي و طبقات خم کردن آرماتور وصله کردن آرماتورها 2- اجراي سقفهاي تيرچه بلوك مراحل اجراي سقف تيرچه و بلوك آرماتوربندي سقف قالب بندی سقف آماده سازي سقف براي بتن ريزي باز کردن قالب مشخصات سقف در ساختمان اجرا شده مزيت بلندتر كردن سراوتكاها ضوابط آيين نامه اي سقفهاي تيرچه و بلوك تقاضانامه محل اجراي طرح عنوان طرح: كارگاه تيرچه وبلوك پارسيان شيراز...

ادامه مطلب