بایگانی برچسب ها: پروژه كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان

دانلود پروژه کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان

دانلود پروژه کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان

دانلود پروژه کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان فهرست مطالب بخش اول – کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان فصل اول – کالبدشناسی دستگاه تناسلی نریان (۱-۱) کیسه بیضه (۱-۲) بیضه تصویر(۱-۲)   نمایی از بافت بیضه که ارتباط این بافت بینابینی و لوله های اسپرم ساز دیده می شود (۱-۳) اپیدیدیم تصویر(۱-۳)   نمای شماتیک که وضعیت Straight tubules و rate tests  را در نریان نشان می دهد (۱-۴)بند بیضه و رگها و اعصاب بیضه تصویر(۱-...

ادامه مطلب