بایگانی برچسب ها: پروژه كيهان شناسي و تغيير نشانگان متريك گرانش

پروژه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک گرانش

پروژه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک گرانش

دانلود پروژه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک گرانش کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک (گرانش)           فهرست مطالب * چکیده * مقدمه ۱ * فصل اول * کیهانشناسی ۵ * کیهانشناسی پیش نسبیتی ۶ * کیهانشناسی نسبیتی ۹ * اصل کیهانشناسی ۱۱ * اصل وایل ۱۲ *  متریک رابرستون- واکر ۱۳ *  مدل فرید من ۱۵ *  مشکل افق ۱۸ *  مشکل مسطح بودن ۱۹ *  مشکل تک قطبی مغناطیسی ۲۰ * مدل تورمی ۲۰ * فصل دوم * بررسی تغییر نشانگان متریک ۲۳ * شرط معمول بر متریک ۲۴ * فرضیات مد...

ادامه مطلب