بایگانی برچسب ها: پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري  فهرست مطالب تعريف و اصطلاحات فرم اعلام نيازمنديها تعريف سيستم و روش سيستماتيك نقش واحد تداركات به عنوان جزئي از يك سسيتم اصول مديريت تداركات(صحت پنجگانه) مراحل اجرايي خريد قسمت اول:خريدهاي داخلي فرم شماره 2(فرم درخواست خريد) فرم شماره3(فرم سفارش كالا) فرم شماره 4(كارت سفارش) دفترراهنماي سفارش ها فرم شماره5(راهنماي الفبائي) قسمت دوم :خريدهاي خارجي عوامل موثر در بالابردن ميزان فروش وظايف مدير بازاريا...

ادامه مطلب