بایگانی برچسب ها: پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

دانلود پروژه مالی بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

دانلود پروژه مالی بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

پروژه مالی بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی فهرست مطالب فصل اول ۴ اداره مالی اداری ۴ امور متقاضیان و امور مشترکین ۵ واحد آبونمان ۱۱ فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان : ۱۴ فصل دوم ۱۶ تشکیلات و روابط سازمانی ۱۶ چارت سازمانی ۱۷ فصل سوم ۲۲ برنامه ریزی ۲۸ قوانین عمومی‌مدیریت ۳۰ مسائل پرسنلی ۳۲ شماره گذاری و اجرای پروژه ۳۶ خرید و تدارکات ۳۸ سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت ۴۰ فصل چهارم ۴۵ اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری ۴۵...

ادامه مطلب