بایگانی برچسب ها: پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

دانلود پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

دانلود پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

پروژه مالی بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي فهرست مطالب فصل اول 4 اداره مالي اداري 4 امور متقاضيان و امور مشتركين 5 واحد آبونمان 11 فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان : 14 فصل دوم 16 تشكيلات و روابط سازماني 16 چارت سازماني 17 فصل سوم 22 برنامه ريزي 28 قوانين عمومي‌مديريت 30 مسائل پرسنلي 32 شماره گذاري و اجراي پروژه 36 خريد و تداركات 38 سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت 40 فصل چهارم 45 اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري 45 شبكه كابل ...

ادامه مطلب