بایگانی برچسب ها: پروژه مالی بررسی دانشگاههاي علوم پزشكي

دانلود پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی

دانلود پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی

پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)     فهرست مطالب     * مقدمه     * فصل اول – کلیات     * فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد     * فصل سوم – پرداختها و هزینه ها     * انواع پرداختها     * درمورد خرید های داخلی     * خریدهای خارجی     * خدمات قراردادی     * فصل چهارم – معاملات     * ماده ۵۲- نصاب معاملات     * معاملات جزئی     * معاملات متوسط     * معاملات عمده     * ماده ۵۴- مناقصه عمومی ( آگهی مناقصه )     * ماده ۷۱- انعقا...

ادامه مطلب