بایگانی برچسب ها: پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز فهرست مطالب مقدمه ۴ اطلاعات حسابداری: ۵ انواع واحدهای اقتصادی: ۵ – روش اولین صادره از آخرین وارده: ۷ انواع دارائی ها: ۸ تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی ۸ ثبت رویدادهای مالی در حسابها: ۹ – قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها: ۱۰ ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری ۱۰ دفتر کل: ۱۲ معین: ۱۳ تراز آزمایشی حساب های دفتر کل ۱۳ درآمد و هزینه: ۱۴ -ارائه خدمات به صورت نقد: ۱۵ – ار...

ادامه مطلب