بایگانی برچسب ها: پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز فهرست مطالب مقدمه 4 اطلاعات حسابداري: 5 انواع واحدهاي اقتصادي: 5 – روش اولين صادره از آخرين وارده: 7 انواع دارائي ها: 8 تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 8 ثبت رويدادهاي مالي در حسابها: 9 – قاعده ثبت افزايش و كاهش در حسابها: 10 ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري 10 دفتر كل: 12 معين: 13 تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل 13 درآمد و هزينه: 14 -ارائه خدمات به صورت نقد: 15 – ار...

ادامه مطلب