بایگانی برچسب ها: پروژه مالی شرکت

دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی

دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی

بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی طی ۳ سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ (سهامی عام) فهرست مطالب مقدمه ۱ : مقدمه ۲ : تجزیه وتحلیل صورت های مالی ، ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و پیش بینی وضعیت آینه موسسه نسبت جاری : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ نسبت آنی یا سریع : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ میانگین دوره وصول مطالبات : سال ۸۵ ، ۸۶ گردش موجودی کالا : سال ۸۵ ، ۸۶ نسبت بدهی : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ نسبت بدهی به ارزش ویژه : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ حاشیه سود ناخالص : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ حاشیه سود خالص : سال ...

ادامه مطلب