بایگانی برچسب ها: پروژه مجموعه گردشگري

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران

دانلود پروژه مجموعه گردشگري سوران (شهر )سازي فهرست مطالب فصل اول : طرح مسئله ۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱ ۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲ ۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه۲ ۱-۴- تعریف پروژه۲ فصل دوم : شناخت -۱-۲مقدمه۴ -۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر۴ -۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر۴ -۲-۲اقامت۵ -۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت۵ -۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ۶ -۳-۲-۲بررسی در سطح ایران۶ -۳-۲ نمونه ه...

ادامه مطلب