بایگانی برچسب ها: پروژه مدیریت آموزشگاه

دانلود پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

دانلود پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

پروژه مدیریتی – مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای فهرست مطالب 1- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن: – آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم‌های باز و بسته و کارکردهای آنها) – آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی. – شناسایی سبک‌های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها 2- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن – شناسایی: مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر...

ادامه مطلب