بایگانی برچسب ها: پروژه مرکز داده

دانلود پروژه مرکز داده

دانلود پروژه مرکز داده

دانلود پروژه مرکز داده  فهرست مطالب مقدمه    ۱ فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند    ۳ ۱-۱    کاستن فاصله بین دولت و شهروند ۱-۲    معماری کلان دولت الکترونیک ۱-۳    نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان    ۵ ۱-۴    شبکه ملی پر سرعت    ۶ ۱-۵    تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری    ۷ ۱-۶    تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه    ۸ ۱-۷    دولت ها و شبکه پرسرعت    ۱۲ ۱-۸    نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها    ۱۲ ۱-۹    جهت گی...

ادامه مطلب