بایگانی برچسب ها: پروژه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود پروژه مسؤلیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دانلود پروژه مسؤلیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارت...

ادامه مطلب