بایگانی برچسب ها: پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی

پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی

پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی

دانلود پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری مقدمه : مرکز درماني بهداشتي شهر يکي از عناصر زنجيره درماني کشور است که به منظور ارائه خدمات بهداشتي و درماني به بيماران احداث مي شود.مرکز درماني و بهداشتي مورد نظر به صورت درمانگاه مستقل وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي خواهد بود که مي تواند جمعيت 15 هزار نفري محله اي از شهر را پوشش دهد.رئوس برنامه کار شامل بخش درماني-بهداشتي و اداري خدماتي مي باشد.از آنجا که موضوع...

ادامه مطلب