بایگانی برچسب ها: پروژه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی

پروژه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی

پروژه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی

معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت Excellence Model مقدمه رهبري و مديريت سازمانها در كشورمان با چالت‌هاي فراواني روبروست شمارش معكوس براي پيوستن ما به منظومه تجارت جهاني آغاز شده است پيوستي كه چندان نيز از روي اختيار نيست. چشم‌هاي خبرگان صنعت و اقتصاد اين خاك نگران آثار اين پيوستن است. آيا سازمان‌هاي صنعتي ما توان رقابت در اين فضا را دارند؟ در چه معيارهايي ضعيف هستيم؟ سازمان ما چگونه بايد باشد تا در رقابت پيروز ميدان باشيم؟ ...

ادامه مطلب