بایگانی برچسب ها: پروژه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی

پروژه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی

پروژه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی

معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت Excellence Model مقدمه رهبری و مدیریت سازمانها در کشورمان با چالت‌های فراوانی روبروست شمارش معکوس برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است پیوستی که چندان نیز از روی اختیار نیست. چشم‌های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاک نگران آثار این پیوستن است. آیا سازمان‌های صنعتی ما توان رقابت در این فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه باید باشد تا در رقابت پیروز میدان باشیم؟ ...

ادامه مطلب