بایگانی برچسب ها: پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است. ۱- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است. ۲- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختم...

ادامه مطلب