بایگانی برچسب ها: پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

پروژه مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی ايرانيان از زمان هخامنشيان رابي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفترها و سازمان‎هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به سه صورت زير انجام مي‎گرفته است. 1- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است. 2- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختم...

ادامه مطلب