بایگانی برچسب ها: پروژه نقد بنا

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا فهرست مطالب تمامی مطالب غير قابل تغيير و به صورت اسكن از جزوه مي باشد نقد شماره 1 موضوع : آشپزخانه تناسبات انساني كاركرد فضاها تحليل و بررسي نتيجه گيري نقد شماره 2: موضوع : پله ابعاد و اندازه تحليل و بررسي كاربري نتيجه گيري نقد شماره 3 : موضوع : پلان ابعاد و اندازه تناسبات انساني كاركرد فضاها تحليل و بررسي نتيجه گيري نقد شماره 4 : رباطه چند فضا ابعاد و اندازه مشخصات كالبدي اجزا تناسبات انساني كاركرد فضاها تحليل...

ادامه مطلب